Poslání

poslani
Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocujeme odpady

  • olova
  • drahých kovů
  • elektrozařízení

nejlepšími dostupnými technologiemi recyklace.

 
Jsme tradičním a spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Usilujeme o trvalé postavení uznávaného regionálního zaměstnavatele.