Výkup olověných odpadů

Kovohutě Příbram jsou významným zpracovatelem olověných odpadů v ČR. Osmdesát procent vykupovaných olověných odpadů tvoří olověné baterie. Přijímáme i další druhy odpadů, například kusové olovo, staniční a trakční baterie i prachové materiály s obsahem olova. Kovohutě Příbram tak poskytují významnou ekologickou službu pro celou republiku. Od poloviny roku 1997 je výkup olověných baterií již s ohledem na novou technologii zaměřen výhradně na baterie celé s kyselinou. Tento způsob umožňuje soustředění všech baterií do jednoho místa v republice. Odpadá tím potřeba jejich třídění a zbavování se kyseliny ve více lokalitách tak, jak tomu bylo v minulosti.

Hlavními dodavateli starých baterií jsou výrobci, dovozci a firmy zabývající se sběrem odpadů. Kovohutě Příbram usilují o vytváření motivačních cenových podmínek pro dodavatele baterií jako hnací síly fungování sběrové sítě v ČR. Výkupní ceny jsou srovnatelné s cenami zahraničními a jsou schopny pokrýt náklady spojené se sběrem a přepravou baterií (kontejnery, nákladní vozidla apod.) včetně přiměřeného zisku pro zúčastněné firmy.
S případnými dodávkami je možné se obrátit přímo na Kovohutě Příbram


Nákup je realizován na základě Cenových a dodacích podmínek pro aktuální rok - ceny jsou průběžně aktualizovány.

 

Výkup odpadů s obsahem olova a cínu - Cenové a dodací podmínky (dále jen CDP)

Písemné informace o předávaném odpadu

Nepřetržitý výkup olověných autobaterií od občanů

 

Zpětný odběr baterií

 

Výkup a recyklace odpadů z autovraků

 

Inzerce Kovohutí Příbram 2014