Recyklace elektroodpadu (OEEZ)

Kovohutě Příbram jsou zapojeny do systémů zpětného odběru a odděleného sběru v roli zpracovatele a nabízí tak výrobcům, dovozcům a firmám zpracování, využití a odstranění jejich vysloužilých výrobků.

Pro Kovohutě Příbram znamenají tyto vyřazené výrobky určitý materiálový potenciál a proto se rozhodly v rámci diverzifikace svých činností, rozšířit stávající ekologickou službu veřejnosti – recyklaci olověných odpadů a odpadů s obsahem drahých kovů, o zpracování vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Kovohutě Příbram se již několik let zabývají výkupem a zpracováním vytříděných komponent z OEEZ s obsahem drahých kovů a také mají bohaté zkušenosti s ekologickou recyklací celých elektrozařízení, která jsou již dnes odebírána od řady právnických a fyzických osob.

Dlouholetou tradici a zkušenosti se zpracováním OEEZ vedly již v průběhu roku 2004 k rozhodnutí provozovat technologickou linku na průmyslové zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení s kapacitou 10 500 t/ročně (při třísměnném provozu a kapacitě 2 t/hod). To vše za minimálních zpracovatelských nákladů, právě díky průmyslovému charakteru technologie.

 

Sběrné místo v areálu

 

Od 1. 1. 2019 se z 10 skupin elektrozařízení stalo 6 a Kovohutě zajišťují sběr elektrozařízení ze všech těchto 6 skupin a následně zpracování s výjimkou skupiny č. 1

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm

3. Světelné zdroje – tyto odpady Kovohutě recyklují ve své dceřiné firmě RECYKLACE EKOVUK, a. s.

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz,

hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

 

Nabízíme


1. recyklaci 
výše uvedených zařízení

2. přepravu OEEZ – dle dohody
3. vyřízení potřebné dokumentace