Výkup odpadů drahých kovů

CVODP platné od 01.03.2019 zde

 

Druhy odpadů

 

Tříděný odpad s drahými kovy z elektroodpadu


Do této skupiny patří demontované součástky z elektronických a elektrotechnických zařízení s obsahem drahých kovů tj. konektory, odpory, relé, integrované obvody, tranzistory, desky tištěných spojů atd. (OEEZ zpracováváme v naší divizi Elektroodpad)

Podle stupně vytřídění a obsahu drahých kovů jsou zařazeny jako odpad homogenní zpracovávaný na "Anglické peci" nebo nehomogenní na "Šachtové peci".
Podle charakteru a užité technologie jsou nastaveny cenové podmínky podle Cenových a dodacích podmínek.

Následuje přehled odpadů, které jsou Kovohutě Příbram oprávněny v souladu s Rozhodnutím KÚSK ze dne 14.04.2004 č.j. 5955/47202/2004/OŽP zpracovávat: 160214, 160215*, 160216, 200135* a 200136 - odpady označené "*" mají charakter nebezpečných odpadů

 

     
160215
160214 (6)
160215

160214 (6)

160215

160214 (6)

     

160214 (6)


160214 (6)

160215

160214 (6)

     
160216

160216

160216

160216

160216

160216

     
160216

160216

160216

160216

160216

160216

     
160216

160216

160216
160216
160216

160216

     
160216

160216

160216

160216

160216

160216

     
160216
160216
160216

160216

160216

160216

     
160216

160216

160216

160216

160216

160216

     
     

 

 

Slitky, pokovená Cu, Ms, Fe, bronz

Do této skupiny zařazujeme kovové druhotné suroviny s obsahem drahých kovů bez  bsahu plastů. U odpadů zařazených do kategorie slitků musí být obsah DK vždy nad 3% Ag nebo nad 0,1% Au, Pd nebo Pt.

Především pro obsahy Ag pod 3% a Au pod 0,1% nabízíme od 1.1.2005 novou technologii zpracování pokoveného Cu, Ms, Fe, bronz.nosiče, který Vám můžeme v souladu s Cenovými a dodacími podmínkami po odzlacení nebo odstříbření spolu s vytěženým DK uhradit.

Orientační obsahy jsou k dispozici v katalogu vykupovaných odpadů.

 

slitky

slitky

slitky

slitky

slitky

slitky

 

 

Kaly, stěry, popely

Do této skupiny odpadů zařazujeme:
Strusky, kaly, stěry, popely, tavící kelímky, filtrační koláče, konec, odpadní sklo s obsahem drahých kovů.

 

kaly

kaly

kaly

kaly

 

 

Odpady z fotografického průmyslu

Do této skupiny odpadů zařazujeme:Rtg snímky, filmy, folie, fotografický papír, fotochemikálie, ale i fotoaparáty na jedno použití.

V souladu s Rozhodnutím KÚSK ze dne 14.4.04 č.j.5955/47202/2004/OŽP zpracováváme odpady zařazené pod č.: 090106*,090107, 090108, 090110*, 090112, 200117*

Odpady označené „* “ mají charakter nebezpečných odpadů

 

fotografický papír

fotografický papír

fotografický film

fotografický film

 

 

Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů stabilizované/solidifikované odpady

Do této skupiny odpadů zařazujeme:
Odpady ze zařízení na zpracování odpadů a odpady již upravené např. amalgám po demerkurizaci, drť z drcení desek tištěných spojů a součástek z elektrotechniky. Kovové i plastové podíly po separaci. Tyto odpady mohou být dodávány jako homogenní i nehomogenní. Podle způsobu vytřídění, hrubosti, zastoupení drahých kovů, charakteru a užité technologie jsou nastaveny cenové podmínky podle Cenových a dodacích podmínek. V souladu s Rozhodnutím KÚSK ze dne 14.4.04 č.j.5955/47202/2004/OŽP zpracováváme odpady zařazené pod č.: 190203, 190204*, 190304*, 190305, 191001, 191002, 191003*, 191004, 191005*, 191006

Odpady označené „* “ mají charakter nebezpečných odpadů

 

 

Jiné odpady s obsahem DK

Do této skupiny odpadů zařazujeme:

Ostatní odpady s obsahem drahých kovů nezařazené v jiné skupině tj. katalyzátory, brusné nástroje, směsi kovů, piliny,hobliny,třísky, sorbenty, tkaniny.

Odpady lze dodat ve formě homogenní i nehomogenní dle Cenových a dodacích podmínek zařazené pod č.: 120103, 120104, 120105, 120120*, 120121 150110*, 150202*, 150203, 160801, 170407.

Odpady označené „* “ mají charakter nebezpečných odpadů

Save

Save

Save