Popis činnosti

Kovohutě Příbram jsou oprávněny nakládat i s nebezpečnými odpady. Nosičem drahých kovů může být plast, papír, železo, zinek, bronz, měď, keramika nebo sklo. Min.obsah drahých kovů v dodávce je 0,2% Ag a 0,01% Au, Pd a Pt.

Dle charakteru odpadu provádíme homogenizaci tříděním, drcením, pálením, mletím nebo tavením. Stanovení obsahu drahých kovů provádíme ve specializované akreditované laboratoři.

Na základě zjištěného obsahu drahých kovů a platných cenových podmínek je formou cenového návrhu zákazníkovi nabídnuta výkupní cena za dodaný odpad. Homogenizace, analýza a cenový návrh jsou zpracovány tak, aby mohl být odpad zákazníkovi uhrazen do jednoho měsíce po dodání. Po odsouhlasení výkupní ceny zákazníkem je odpad rafinován tradiční technologií za pomoci olova v šachtové peci nebo anglické peci.

Výkupní podmínky Kovohutí Příbram jsou transparentní. Zákazník si může sám předem spočítat očekávanou platbu na rozdíl od konkurence, kde vzhledem ke skryté předem nedefinované srážce z burzovní ceny kovu výkupní cenu předem stanovit nelze. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s jsou jedinou firmou v ČR, která v Cenových a dodacích podmínkách stanoven pevný den pro výpočet výkupní ceny drahých kovů. Pokud zákazník uzavře smlouvu na uložení DK na nárokový účet, závisí stanovení dne pro cenování DK na jeho rozhodnutí.

 

Drahé kovy získáváme z odpadů z následujících oblastí

Z elektrických a elektronických výrobků, kalů, stěrů, popelů, odpadů z fotografického průmyslu, odpadů z fyz.-chem. úprav odpadů, slitků a z jiných odpadů s obsahem drahých kovů. Pro přijetí odpadů do zařízení k využití je rozhodující obsah zájmových kovů, který se u různých dodavatelů výrazně odlišuje podle používaných technologií a místa vzniku odpadu. V dohodnutých případech lze převzít odpad o nižším obsahu kovu jako odpad k likvidaci za úplatu. Pracovníci Divize DK zpracovali vykupované odpady do přehledného katalogu, který napomáhá zákazníkům v orientaci, kde se drahé kovy vyskytují a jakým způsobem je vhodné je třídit a zpracovávat.